Efter en lång fär genom detta avlånga land hamnade vi i Stockholm på en plats som heter Elfiks udde , lidingö. En mycket vacker plats .

Vi var ca 150-200 tattuerare och piercare från många olika håll i Sverige  på plats,med föredrags folk.

Mötena var mycket intressanta för vår egen del och säkert för andra !

Vi prata om framtida regler och vad som kommer att hända .och hur ASAP Och SRT jobbar för oss utövare .och vad vi själv skall tänka på

Kära Vännen Niklas Kaliff gjorde ett bra anförande om Vikten av att skydda sig själv och sin kund från bakterier och virus och hur man skall säkra upp sig i studion med städning och hyggien Mycket intressant !

Själv blir man bara nojigare ju mer man lär sig !!!!!