Hygien

Vi steriliserar alla instrument med Autoklav, och utbildar oss kontinuerligt inom arbetsplatshygien inom tatuering och piercing.

Vi är registrerade medlemmar i SRT (Sveriges registrerade tatuerare) och ASAP (Association of Safe Piercing) och följer självklart deras riktlinjer för hygien.
Autoklaven valideras en gång om året av Dab.
Sporprover kontrolleras en gång i månaden av SAFE.
Lokalerna kontrolleras av Miljö och Hälsovårdsnämnden.