Utbildningar

Vi har deltagit i följande utbildningar och workshops:

Tribe
Female genital piercing.
History of western piercing from the 1890’s through the 1990’s.      
Dermal anchor workshop.
Suspension safety.
Aftercare & troubleshooting.
Ritual modification.
Freehand piercing.

SRT (Sveriges registrerade tatuerare)
Klädsel, basala hygienrutiner, smittspridning & sterilitet.

ASAP (Association of Safe Piercing)
Basic piercing techniques.
Öppen workshop i piercing techniques.

Lasersystem
Teoretisk och pratisk kunskap inom tatueringsblekning/borttagning.

Niklas Kaliff
Klädsel, basala hygienrutiner, smittspridning & sterilitet.

”Är tandvård en högriskverksamhet? Kan kvalitet vara kul och lönsamt?”

Kursgivare Docent Mikael Zimmerman

Genom PLANDENT FORSSBERGS DENTAL AB